Ajankohtaista

5.10.2017
HALLITUKSEN KOKOUKSET

Syksyn aikana seuraavasti

* 23 pv lokakuuta
* 20 pv marraskuuta
* 18 pv joulukuuta (tarvittaessa)

Hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat tulee toimittaa kirjallisesti, allekirjoitettuina (ei sähköpostitse) ja ne tulee olla 2 viikkoa ennen kokousta sihteerillä.

___________________________________________________________________________________________________________ 

5.9.2017
TIEDOKSI: Esitys shar pein jalostuksentavoiteohjelmaksi ja PEVISA
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätös: ”Toimikunta esittää shar pein JTO:n hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi niin, että ohjelma on voimassa kauden 2018 – 2022. Mikäli rotujärjestö katsoo tarpeelliseksi muuttaa rodun jalostusohjeistusta, voidaan ohjelmaa päivittää aikaisemminkin.

Esitetään rodulle seuraavaa PEVISA-ohjelmaa: Kennelliitto asettaa yhdessä rotujärjestön kanssa rodulle seuraavan PEVISA-ohjelman:

Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän SPAID-geenitestin tulos – tuloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 saaneen koiran kanssa. Lisäksi pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla:
- voimassa oleva, Kennelliiton hyväksymä silmätarkastuslausunto (voimassa 36 kk). Jalostuksesta poissulkevia silmäsairauksia ovat KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, PRA, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi luokiteltu muutos. Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.
- voimassa oleva Kennelliiton hyväksymä polvilumpioluksaatiolausunto.

Kennelliitto ohjeistaa silmätutkimuseläinlääkäreitä, että shar peilla silmämuutosten vakavuusaste merkitään aina lomakkeeseen.

Rotujärjestön hallitus anoo pysyvää poikkeuslupaa ulkomaisille uroksille: ei vaadita silmä- ja polvilausuntoa. Lupa koskee kahta pentuetta urosta kohden.

Ohjelma on voimassa 1.1.2018 – 31.12.2022, kuitenkin niin, että ohjelmaa voidaan rotujärjestön esityksestä päivittää jo aiemmin.”

JALOSTUKSENTAVOITEOHJELMA

___________________________________________________________________________________________________________

30.8.2017
YHDISTYSPÄIVÄ
Rotujärjestö järjestää alaisiensa rotujen yhdistyksille yhdistyspäivän lauantaina 27.1.2018 Lahdessa.
- ohjelmassa Kennelliiton jalostusstrategia ja jalostuksentavoiteohjemat / kennelliiton jallostustieteellisentoimikunnan puheenjohtaja Maaret Tapio
- ajankohtaista ja käytännön asioita yhdistys/rotujärjestö/Kennelliitto
Yhdistyksistä päivää on osallistuttava vähintään yksi henkilö, mielellään kaksi ja useampikin on tervetullut. Myös uusien toimihenkiöiden osallistuminen olisi toivottavaa. Päivä on veloitukseton ja sisältää aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvit. Päivä alkaa aamusta ja sen on suunniteltu päättyvän iltapäiväkahvien jälkeeen, milloin mahdollisuus vapaaseen keskusteluun.

___________________________________________________________________________________________________________

29.6.2017
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Pidetään 20.11.2017 Lahdessa

- Kokouksen päätettäviksi tuotavien asioiden on olatava hallituksen kokouksessa 23.10, eli toimitettuna rotujärjestön sihteerille viimeistään 9.10 mennessä

___________________________________________________________________________________________________________

18.5.2017
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Pidettiin 24.4.2017 Lahdessa

Kooste

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

6.4.2017

JÄSENKOKOUKSIEN KOOLLEKUTSUMINEN
Jatkossa rotujärjestön sääntömääräiset kokoukset kutsutaan koollee sähköpostitse.
-
Yhdistyksille kokouskutsu lähtee sihteerin sähköpostiin tai yhdistyksen itsensä ilmoittamaan muuhun sähköpostiin

Varsinaisten henkilöjäsenten pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteensa sihteerille, mari.janisniemi (at) lumikuono.com

ROTUJÄRJESTÖN VERKKOTIEDOTE
- toimitetaan yhdistyksen sihteerin sähköpostiin tai yhdistyksen itsensä ilmoittamaan muuhun sähköpostiin
- on lisäksi löydettävissä rotujärjestön nettisivuilta
- jatkossa tieto uuden tiedotteen ilmestymisestä toimitetaan sähköpostilla myös varsinaisille henkilöjäsenille, heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen

___________________________________________________________________________________________________________ 

30.3.2017
UUSI JÄSENYHDISTYS
Rotujärjestön alaiseksi jäsenyhdistykseksi on hyväksytty Suomen Volpino Italiano ry ja se rotujärjestön alaisuudessa edustaa rotua, volpino italiano.

___________________________________________________________________________________________________________ 

9.2.2017
UUSI JÄSENYHDISTYS
Rotujärjestön alaiseksi jäsenyhdistykseksi on hyväksytty Suomen Koreankoirat ry ja se rotujärjestön alaisuudessa edustaa rotua, koren jindo dog.

___________________________________________________________________________________________________________

9.2.2017
ROTUJÄRJESTÖN JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu vuodelle 2017 on varsinaiselta jäseneltä 20 euroa ja jäsenyhdistykseltä 2 euroa / yhdistyksen jäsen. 

Rotujärjestön säännöt, 5. Jäsenmaksu "Jäsenyhdistykset suorittavat jäsenmaksun edellisen vuoden viimeisen päivän mukaisen jäsenmääränsä perusteella".

Jäsenmaksun eräpäivä on 31.3.2016 ja siitä lähetetään varsinaisille jäsenille ja jäsenyhdistyksien VIIMEISTÄÄN MAALISKUUN AIKANA.

___________________________________________________________________________________________________________

9.2.2017
TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT VUONNA 2017

Toimintamääräraha-anomukset vuodelta 2017 tulee jättää rotujärjestölle viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

___________________________________________________________________________________________________________

2.12.2016
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Pidettiin Lahdessa 21.11.2016

Syyskokous 2016 - kooste

___________________________________________________________________________________________________________ 

3.10.2016
RAHASTONHOITAJAN UUSI SÄHKÖPOSTI on ssky.rahastonhoitaja (at) gmail.com

___________________________________________________________________________________________________________ 

11.12.2015
ROTUJÄRJESTÖN SIHTEERI - TAVOITETTAVUUS
Sihteeri on toistaiseksi tavoitettavissa puhelimitse vain viikonloppuisin tai arkisin klo 16 jälkeen, klo 21 asti (arkisin ei päiväaikaan)

___________________________________________________________________________________________________________